Displaying 1 - 20 of 310672
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 17 64097649753 ซื้อตลับหมึก และอื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 14 M64090041262 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 M64090041046 งานจ้าง ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา บรมธาตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 M64090041392 ปรับปรุงคลอง ร.2ข มะขามเฒ่า พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 M64090041427 ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้ายพลเทพ พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 4) กม.3+000 ถึง กม.8+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1 สำนักเครื่องจักรกล 64097664444 ซื้อสีสำหรับงานปูน สำหรับซ่อมแซมรั้วบริเวณด้านหน้า สถานีขนส่ง 1 (ความจำเป็นเร่งด่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 64097665013 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับซ่อมแซมโรงซ่อมบำรุง สถานีขนส่ง 1 (ความจำเป็นเร่งด่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 64097665815 ซื้อตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต สำหรับซ่อมแซมโรงซ่อมบำรุง สถานีขนส่ง1 (ความจำเป็นเร่งด่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 64097666396 ซื้อเสาเข็ม เสารั้วสำเร็จรูปและแผ่นรั้วสำเร็จรูป สำหรับซ่อมแซมรั้วบริเวณด้านหน้า สถานีขนส่ง 1 (ความจำเป็นเร่งด่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 64097608984 จ้างซ่อมเกียร์และเปลี่ยนอะไหล่รถลากจูงขนาด 50 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น GXZ77NF1H ชป.062-0222 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 64097607676 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TXD ชป.097-1055 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 64097605300 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิครถปั้นจั่นขนาด 70 ตัน ยี่ห้อ TADANO FAUN รุ่น ATF70 G-4 ชป.072-0120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097695111 ซื้อหินใหญ่ฯและอื่นๆ จำนวน 8 รายการ ของงานซ่อมแซมหินก่อฝายบ้านพร้าว ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด 64097720743 จ้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC1 ช่วง กม.3+500-5+500 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด 64097715345 จ้างซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย RMC2 ความยาว 0.400 กิโลเมตร ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด 64097720685 จ้างซ่อมแซมหินก่อท้ายฝายท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด 64097712620 จ้างซ่อมแซมอาคารรับน้ำ-ทิ้งน้ำ RMC2 กม.11+649 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด 64097714951 จ้างซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย ๑L-RMC๒ ความยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 64097723471 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองยางขวาง (บ้านในล็อค) ระยะทาง 0.49 กิโลเมตร ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 64097724220 ซื้อเข็มพืดเหล็กชนิด U-TYPE จำนวน 1 รายการ โครงการประตูระบายน้ำกลางคลองหนองเเซ่ด่าน พื้นที่รับประโยชน์ 765 ไร่ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก
นับ: 20