Displaying 201 - 220 of 310674
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน 64097696325 ซื้อเลขที่ ฉ.18 เหล็กเส้นคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR 24ขนาด 6 มม.จำนวน 9 เส้น และรายการอื่นๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน 64097697994 ซื้อเลขที่ ฉ.19 เกล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR 24 ขนาด 6 มม. จำนวน 76 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 64097701304 ซื้อสายไฟฟ้า IEC_01 (THW) 1x35 sq.mm. (มอก.11-2553) (ฺB) สีดำ และอื่น ๆ รวม 25 รายการ สำหรับงานค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพญ.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097669640 จ้างเหมาซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.คลองหลง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097679026 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารรับน้ำ-ทิ้งน้ำคลอง LMC(ควนกุฏิ) กม.7+717 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097668947 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 1R-2R-MC จำนวน 1 แห่ง(ปตร.คลองป่าบอน) ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097675471 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา LMC (ฝายป่าบอน) ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097684531 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลอง LMC2 (พญาโฮ้ง)กม.3+400 ถึง กม.4+600 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097685227 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลอง 1R-LMC(ควนกุฏิ)กม.1+400 ถึง กม.2+700 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน 64097612167 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน 64097697471 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 64097568291 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานดินขุดบ่อก่อสร้างฝายและขุดลอกคลอง โครงการฝายหนองแขวนกูบพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยานี โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 64097566848 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานดินขุดบ่อก่อสร้าง และขุดลอกคลอง โครงการอาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหุบอีเก้ง พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 64097569426 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานดินขุดบ่อก่อสร้าง และขุดลอกลำห้วย โครงการฝายบ้านเขานมนางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 64097570166 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอกคลอง โครงการฝายป่าคา พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๖๐๐ ไร่ ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 64097553170 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาขุดบ่อก่อสร้างอาคาร และขุดลอกลำห้วย โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านวังหัวเรือ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64097701893 ซื้อเสาเข็มไม้ยูคา พร้อมตอก จำนวน 1 รายการ พจ./ซ.287/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 64097515979 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เบ็ดเตล็ด) จำนวน ๒๓ รายการ ของงานจ้างเหมาซ่อมแซมคันคลอง ๑R-MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 64097519115 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR๘๖HDM๔G(M) ทะเบียน กง.๘๙๔ จ.เพชรบูรณ์ สีเทา (ชป.๐๔๑-๔๒๔๖) จำนวน ๑ รายการ ของงานจ้างเหมาซ่อมแซมคันคลอง ๑R-MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 64097686626 ซื้อแผ่นเหล็กอาปสังกะสีแผ่นลอนใหญ่ขนาด12ฟุตมอก.1128-2535 และอื่นๆรวมจำนวน42รายการของฝ่ายก่อสร้างที่3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่4 งานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20