Displaying 306541 - 306560 of 316883
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานสมุทรสาคร 61097568116 จ้างซ่อมรถบรรทุกดับเบิ้ลแค๊บ (ดีเซล) เลขประจำตัวครุภัณฑ์ ชป.041-3341 จำนวน 1 คัน สำหรับงาน กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำจำนวน 9 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสมุทรสาคร 61097570580 จ้างซ่อมรถบรรทุกขนาด 4 ตัน (ดีเซล) เลขประจำตัวครุภัณฑ์ ชป.044-0197 จำนวน 1 คัน สำหรับงาน บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสมุทรสาคร 61097569094 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ 1 ตัน (ดีเซล) หมายเลขประจำตัวครุภัณฑ์ ชป.022-1223 จำนวน 1 คัน สำหรับงาน บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสมุทรสาคร 61097559658 จ้างจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตัน (ดีเซล) ชป.042-1296 จำนวน 1 คัน สำหรับงาน กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำจำนวน 9 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน 61097104652 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 61097557231 ซื้อชุดทดสอบสารหนูในน้ำ 5 - 500 ppb (50 test/กล่อง) จำนวน 16 กล่อง และอื่นๆ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 61097549562 ซื้อสายไฟฟ้าชนิดตัวนำทองแดงกลมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก PVC ขนาดแรงดันไฟฟ้า 300 V แกนคู่ (VAF) ขนาดหน้าตัด 2 x 16 มม. ยาวม้วนละ 100 เมตร (มอก.11 เล่ม 3 - 2553) จำนวน 2 ม้วน และอื่นๆ รวม 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 61097415734 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (จำนวน 15 ท่อน) (ชนิดไม้เนื้ออ่อน) และอื่นๆ รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 61097552671 ซื้อสายไฟฟ้าชนิดตัวนำทองแดงกลมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก PVC ขนาดแรงดันไฟฟ้า 300 V อุณหภูมิ 70 องศา C ชนิดแกนคู่ (VAF - GRD) ขนาดพื้นที่หน้าตัด 2x2.5/2.5 มม2 (มอก.11 - เล่ม 3 - 2553) ยาวม้วนละ 100 เมตร จำนวน 3 ม้วน และอื่นๆ รวม 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 61097549970 ซื้อน้ำยากำจัดปลวก ชนิดราดพื้น ขนาดจุแกลลอนละ ๕ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 61097548824 จ้างทำสติ๊กเกอร์บอร์ด ศูนย์เรียนรู้ในลุ่มน้ำปากพนัง ขนาด ๑.๖๐x๐.๘๐ ม. และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 61097551531 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ๖ ล้อ ๖ สูบ ๔ จังหวะ ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTR ๓๓ H ๒ E ชป.๐๙๗-๑๓๓๖ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๒๕ นครศรีธรรมราช จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 2 M61090029601 น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว(มอก.126-2544)
1 โครงการชลประทานตาก 61097597641 จ้างวัสดุสำนักงาน ทำโครงป้ายและอื่นๆ จำนวน 5 รายการ งานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 อุตรดิตถ์ M61090035678 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ,เบ็ดเตล็ด
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 อุตรดิตถ์ M61090035619 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ,เบ็ดเตล็ด
1 โครงการชลประทานสิงห์บุรี 61097589897 ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 รายการ (งานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลองห้วยสลอด โครงการชลประทานสิงห์บุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสิงห์บุรี 61097596109 ซื้อเสาเข็มไม้ทุบเปลือกและไม้ไผ่ จำนวน 2 รายการ (งานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลองห้วยสลอด โครงการชลประทานสิงห์บุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสิงห์บุรี 61097597296 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ (งานงบดำเนินงน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสิงห์บุรี 61097594836 ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช จำนวน 1 รายการ (งานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลองห้วยสลอด โครงการชลประทานสิงห์บุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20