Displaying 310661 - 310680 of 316883
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 61097068915 ซื้ออะไหล่รถบรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อ FORD รุ่น RANGER ชป.041-3754 รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 61097069505 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุก ขนาด 2 ตัน ยี่ห้อ HINO รุ่น WU301R-HBMLX3 ชป.042-1313 รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 61097069885 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุกระบะ ขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ NISSAN BIG M รุ่น Z20T ชป.041-2565 รวม 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 61097064413 ซื้ออะไหล่รถบรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อ FORD รุ่น RANGER ชป.041-3753 รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 61097062921 ซื้ออะไหล่รถตู้นั่ง 4 ตอน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น KDH222R-LEMDYTB1 ชป.031-0317 รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 61097054255 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกติดเครน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTRINY ทะเบียน 2ป-4318 รวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 61097055420 ซื้อสายไฟฟ้า THW-A 120 ตร.มม. ลวดอลูมีเนียม รวม 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด M61090018576 ปรับปรุงผิวจราจรคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.000 กม. (ชป.ร้อยเอ็ด)
1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด M61090018563 ปรับปรุงผิวจราจรคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.000 กม. (ชป.ร้อยเอ็ด)
1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด M61090018545 ปรับปรุงผิวจราจรคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.000 กม. (ชป.ร้อยเอ็ด)
1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด M61090018515 ปรับปรุงคันคลอง 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.000 กม. (ชป.ร้อยเอ็ด)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน 61097294690 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544 จำนวน 3,240 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานขอนแก่น 61097173917 ซื้อคลิปหนีบสองขาสีดำเบอร์ 108 จุกล่องละ 12 ตัว และอื่นๆ จำนวน 40 รายการ สำหรังานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเม็ก 2 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานขอนแก่น 61097161001 ซื้อกุญแจดัดเหล็กขนาด 9 มม.x12 มม.x72 ซม. และอื่นๆ (รวม 51 รายการ) สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงเค็ง ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานขอนแก่น 61097156794 ซื้อคลิปหนีบสองขาสีดำเบอร์ 109 จุกล่องละ 12 ตัว และอื่นๆ (รวม 29 รายการ) สำหรับงานพัฒนาแก้มลิงกุดละหว้า พร้อมอาคารประกอบ ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานขอนแก่น 61097151108 ซื้อสมุดปกแข็งเบอร์ 1 ขนาด 27x30 มม. จุ 100 แผ่น และอื่นๆ (รวม 25 รายการ) สำหรับงานพัฒนาแก้มลิงห้วยกุดโจด พร้อมอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานขอนแก่น 61097175182 ซื้อตะปูเหล็กหัวกลมแบน ขนาด 1 ชนิดผอม จุ 18 กก. มอก.113-2527 และอื่นๆ (รวม 50 รายการ) สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเม็ก 2 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานขอนแก่น 61097157584 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น D41A-3 รต.1737 ระบบเครื่องยนต์ จำนวน 13 รายกาาร สำหรับงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยไร่ (3) ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานขอนแก่น 61097155767 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น D53A-17 รต.1825 ระบบเครื่องยนต์ จำนวน 10 รายกาาร สำหรับงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยอึ่ง ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานขอนแก่น 61097210655 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ของรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ SUMITOMO รุ่น LS-2800EJ2 รถ.600 จำนวน 7 รายการ สำหรับงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเม็ก 2 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20