Displaying 41 - 60 of 462431
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 5 66017484281 จ้างซ่อมรถบรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อเซฟโรเลต รุ่นโคโรราโด C-CABLS ใบเบิกเลขที่ สชป.5/75/2566 สำหรับงานแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 5 66017483429 จ้างซ่อมรถบรรทุก 2 ตัน ยี่ห้อISUZU รุ่นNLR85EXXXS ใบเบิกเลขที่ สชป.5/74/2566 สำหรับงานแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 5 66017485076 จ้างซ่อมรถบรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อTOYOTA รุ่น HILUX VIGO SMART CAB 4x2 2.5E ใบเบิกเลขที่ สชป.5/76/2566 สำหรับงานแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 5 66017483216 จ้างซ่อมรถบรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO CHAMP SMART CAB 2.5E ใบเบิกเลขที่ สชป.5/73/2566 สำหรับงานแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 66017516335 จ้างทำตรายาง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 66017528919 ซื้อสีน้ำมันฯ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 66017514287 ซื้อหินใหญ่ คละ ขนาด 15-30 ซม.(รวม 1 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 66017445774 จ้างซ่อมระบบเบรครถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร ยี่ห้อ HINO จำนวน 1 รายการ คส.ชป.1/20 จ./66 ฝสธ.ร. ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 66017514610 ซื้อเหล็กฉาก และอื่นๆ (รวม 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 66017512103 จ้างตอกเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัสมีเปลือก (รวม 1 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม 66017529999 ซื้อกระเบื้องซีเมนต์และอื่นๆ รวม 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 66017242505 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า และอื่นๆ จำนวน 73 รายการ สำหรับงานขยายผลโครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 66017505344 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔x๘๐ แกรม และอื่น ๆ จำนวน ๓๐ รายการ สำหรับงานปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. ๙+๐๐๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 66017525192 ซื้อประแจดัดเหล็ก - ถุงมือทำด้วยด้ายดิบ รวม 18 รายการ โครงการอาคารบังคับน้ำห้วยวังผ้าอ้อม ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 66017528031 ซื้อหัวกะโหลกสูบน้ำ - หน้ากากอนามัย รวม 17 รายการ โครงการปรับปรุง ปตร.หนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 66017520104 ซื้อไม้ระแนง - เสื้อเอี๊ยมหนังป้องกันสะเก็ด รวม ๒๕ รายการ โครงการฝายห้วยปลากั้ง พื้นที่รับประโยชน์ ๓๐๐ ไร่ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 66017453993 ซื้อแปรงลูกกลิ้งใช้สำหรับทาสีและอื่นๆ จำนวน 25 รายการ สำหรับงานบำรุงรักษาบริเวณหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 66017500783 จ้างบริการตรวจเช็ครถยนต์ตรวจการณ์ 5 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น ปาเจโร่สปอร์ต และอื่นๆ จำนวน 21 รายการ เลขที่ ชก.16/2566 สำหรับงานบำรุงรักษาพื้นที่หัวงานโครงการฯ หัวงานระบบส่งน้ำพื้นที่เขื่อนและท้ายเขื่อน พื้นที่ 2,600 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 66017515723 ซื้อเหล็กฉาก และอื่นๆ (รวม 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 66017508180 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ (รวม ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20