Displaying 114021 - 114040 of 137396
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช 61117365215 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช 61117363675 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช 61117363584 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช 61117362020 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช 61117362233 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 61117333823 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25 61117369948 จ้างเปลี่ยนถ่่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กจ 2320 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 61117326215 จ้างเหมาซ่อมแซมขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองโหน ตำบลกระแสสินธุ์ อำเถอกระแสสินธุ์ จังหวัดระโนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 61117325730 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ทรบ.คลองนายแจ้ง ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 61117325425 จ้างเหมาซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองมหาการ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 61117323560 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารระบายน้ำคันคลองโหน (ฝั่งซ้าย) ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 61117304587 ซื้อถุงมือผ้าด้ายดิบฯ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก 61117368544 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD สำหรับงานบริหารการส่งน้ำ (คบ.ดำเนินสะดวก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 61117340390 ซื้อจอบพร้อมด้ามไม้อย่างดีและอื่นๆ รวม 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 61117324618 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ รวม 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 61117348519 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 ซม. (รวม 1 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 61117341296 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างขนาดต่างๆ (รวม 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 61117288330 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างขนาดต่างๆ (รวม ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 61117310762 จ้างรถเครน ขนาด 25 ตัน จำนวน 1 คัน (รวม 1 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 61117350128 ซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และอื่นๆ (รวม 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20