Displaying 101 - 120 of 462431
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 66017446745 ซื้อลูกปืนชุดใบตัดเหล็ก และอื่นๆ รวม 7 รายการ ของงานซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการฯบรมธาตุ (บธ.206/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน 66017487707 ซื้อดินถมและอื่นๆ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 65127167963 ซื้อเทปวัดระยะ ยาว 100 เมตร และอื่นๆ 8 รายการ ของงานปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 4 ซ้าย - 1 ขวา (บธ.158/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน 66017534349 ซื้อดินถมและอื่นๆ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 65127168412 ซื้อเทปวัดระยะ ยาว 100 เมตร และอื่นๆ รวม 9 รายการ ของงานปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 2 ซ้าย (บธ.159/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 66017533975 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 1 รายการ สำหรับก่อสร้าง ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 9,000 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำห้วยเป จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 66017449649 ซื้อคลัทช์ยกชุด X904 จำนวน 1 รายการ ของงานคันกั้นน้ำที่คลองระบายใหญ่สุพรรณ 2 (ช่วงที่ 3) พื้นที่รับประโยชน์ 20,000 ไร่ (บธ.203/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 66017447678 ซื้อเพลาปั่นยอยสลิปคลัทช์ จำนวน 1 รายการ ของงานคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 20,000 ไร่ (บธ.205/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 66017528718 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๘๕๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 66017529375 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๒๘๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 66017435948 ซื้อเทปวัดระยะ ยาว 100 เมตร และอื่นๆ รวม 9 รายการ ของงานคันกั้นน้ำคลองระบาย 1 ขวา แม่น้ำน้อย 2 พื้นที่รับประโยชน์ 10,000 ไร่ (บธ.213/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 66017501822 ซื้อเต้ารับไฟฟ้า (ปลั๊กตัวเมีย) และอื่นๆ จำนวน 29 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 66017532487 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกรุ่น TN2380 สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ ขาว-ดำ มัลติฟังก์ชั่น ระบบเลเซอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L2700D จำนวน 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสาย 3R-1L-MC วังยาง กม.0+165 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 66017449976 ซื้อแผ่นคลัทช์เครื่อง MX-954 และอื่นๆ รวม 4 รายการ ของงานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรร 2 (บธ.202/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 66017529854 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๔๒๗ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 66017519290 ซื้อเหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.ยาว 6.00 ม. หนัก 21.00 กก. ต่อท่อน และอื่นๆ จำนวน 13 รายการ สำหรับงานปรับปรุงที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 66017445493 ซื้อจานกดคลัทช์ และอื่นๆ รวม 2 รายการ ของงานคันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 1 พื้นที่รับประโยชน์ 10,000 ไร่ (บธ.208/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 66017464332 ซื้ออะไหล่รถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด 75 แรงม้า และอื่นๆ จำนวน 12 รายการ สำหรับงานอาคารบังคับน้ำลำห้วยม่วง พร้อมระบบกระจายน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 66017530157 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑,๔๒๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 66017465014 ซื้ออะไหล่รถตักเทหน้าล้อยาง ขนาด 60 แรงม้า และอื่นๆ จำนวน 8 รายการ สำหรับงานอาคารบังคับน้ำลำห้วยหมู พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20