โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [148042]

สำนักเครื่องจักรกล 
63047492333 
ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ สำหรับซ่อมแซมลานเก็บเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)