โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [14981]

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 
61107302949 
ประกวดราคาซื้อหินย่อย เบอร์1 และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ งานซ่อมแซมบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)