โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [156120]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 
63057234521 
ซื้ออะไหล่สำหรับรถยนต์บรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR 33 ชป.052-2166 จำนวน 20 รายการ งานแก้มลิงหนองกราว ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (คส.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง