โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [158962]

สำนักเครื่องจักรกล 
63057193838 
ซื้อคัตเตอร์กัดร่องลิ่มและอื่น ๆ สำหรับงานฝายหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง