โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [158963]

สำนักเครื่องจักรกล 
63057305549 
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว สำหรับงานฝายหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง