โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [158965]

สำนักเครื่องจักรกล 
63057067254 
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง