โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [158966]

สำนักเครื่องจักรกล 
63057065747 
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง