โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [158967]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 
M63050017609 
น้ำมันเชื้อเพลิง หล่อลื่น อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ดและของใช้ สำหรับงาน (ค่าอำนวยการ) โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหนองเล็งทรายพร้อมอาคารประกอบ จ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1)