โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [158968]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว 
63057352614 
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ (คบ.วังบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง