โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [158970]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 
63057353618 
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว HSD (มอก 1267-2544) จำนวน 58,314 ลิตร งานแก้มลิง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา ต.เพชรชมพู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง