โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [158971]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 
63057353416 
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว HSD (มอก 1267-2544) จำนวน 71,405 ลิตร งานแก้มลิง หมู่ที่ 4 บ้านวังล้อม ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง