โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [158972]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 
63057354397 
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว HSD (มอก 1267-2544) จำนวน 50,541 ลิตร งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองสวนหมาก ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง