โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [158973]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 
63057330612 
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เสาไม้เบญจพรรณ ขนาด 3 x 4.00 เมตร ไม่ทุบเปลือก และอื่นๆ จำนวน 30 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสายซอย 5R-MC วังยาง กม.11+150 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง