โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [158974]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 
63057328048 
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ค้อนปอนด์ ขนาด 10 ปอนด์ และอื่นๆ จำนวน 33 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC หนองขวัญ กม.29+380 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง