โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [15923]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 
61107343201 
ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ กรวดล้างน้ำ ทรายหยาบน้ำจืด เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย ไม้กระยาเลยแปรรูป ดิน ลูกรัง และไม้ยูคา จำนวน ๑๓ รายการ งานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลอง L-๑L-๑L จำนวน ๒ แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เลขที่ EB (ซ) สชป.๕/นอ.ซ.๑๐/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)