โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [20494]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 
61117209861 
ซื้อแผ่น CD-R สำหรับบันทึกข้อมูล ขนาด 5 1/2 นิ้ว ความจุ 700 Mb จุกล่องละ 50 แผ่น และอื่นๆ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง