โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [20495]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 
61117211810 
ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ชนิดไม้เนื้ออ่อนเลื่อยด้วยเครื่องจักร (มอก.424-2530) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง