โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [20498]

โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 
61117224818 
ซื้อรองเท้าบู๊ชยางเบอร์ 10-12 และรายการอื่นๆรวม 13 รายการ ของงานซ่อมแซมคลอง LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง