โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [20499]

โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 
61117228876 
ซื้อแผ่นเหล็กอาบสังกะสีชนิดลูกฟูก ลอนใหญ่ ขนาดต่างๆ และรายการอื่นๆ รวม ๙ รายการ ของงานปรับปรุงปลายคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง