โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [20501]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 
M61110020168 
จ้างเหมาขุดลอกหนองสองห้อง จำนวน ๑ งาน งานแก้มลิงหนองสองห้องพร้อมอาคารประกอบ