โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [20502]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 
61117195522 
ซื้อหลอดฟลูออเรสเซนต์ และอื่น ๆ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง