โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [20503]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 
61117199252 
ซื้อกุญแจดัดเหล็กชนิดหกเหลี่ยม และอื่นๆ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง