โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [20504]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 
61117194193 
ซื้อสารส้มอุตสาหกรรม และอื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง