โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [20506]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 
61117198238 
ซื้ออะไหล่สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง