โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [20507]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 
61117198533 
ซื้ออะไหล่สำหรับรถไมโครบัส 12 ที่นั่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง