โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [20508]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 
61117199022 
ซื้ออะไหล่สำหรับรถบรรทุก 1 ตัน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง