โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [21301]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 
0700300203 
น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 มอก.2205-2548 รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดส่งน้ำ 8R-1-LMC