โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [21302]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 
61117222204 
ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (มอก.138-2535) น้ำหนัก 2.5 กก./ม้วน ความยาวม้วนละ 10 เมตร และอื่น ๆ จำนวน 21 รายการ สำหรับงานปรับปรุงท่อระบายน้ำป่า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง