โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [21755]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 
61117276074 
พลั่วชนิดด้ามไม้สำหรับขุดดิน และอื่น รวม 34 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC กม.0+000-0+800 โครงการฯหนองหวาย