โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [21761]

โครงการชลประทานนครราชสีมา 
P61090014402 
ซื้อเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ งานปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา