โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [21764]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 
0700300203 
แฟ้มหนีบคลิ๊ปปอร์ด และอื่นๆ รวม 40 รายการ สำหรับงานถนนยาง PARA SOIL CEMENT คลอง LMC ต.หนองซอน ระยะทาง 5.003 กม