โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [21765]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 
61107223315 
ซื้อเกรียงไม้แต่งหน้าปูนและอื่นๆ จำนวน ๖๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง