โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [21766]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 
61117301841 
ซื้อค้อนปอนด์และอื่นๆ จำนวน 23 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC และอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง