โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [21767]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 
61117299866 
ซื้อถังพลาสติกสำหรับเทปูนและอื่นๆ จำนวน 23 รายการ สำหรับงานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง