โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [21768]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ 
61117302387 
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง