โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [22026]

โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 
61117314068 
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานโครงการอาคารบังคับน้ำห้วยเป้า ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี