โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [22027]

โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 
61117315005 
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านไผ่เขียว 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี