โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [22277]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 
61117335120 
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (มอก. 1054-2552) น้ำหนัก 80 แกรม/ตร.ม. (210x297) ขนาดบรรจุรีมละ 500 แผ่น และอื่นๆจำนวน 18 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC และอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง