โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [22348]

โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 
61117299050 
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิดอย่างดี ขนาด A4 น้ำหนัก 80 กรัม/ม.2 จุรีมละ 500 แผ่นฯ และอื่นๆ รวม 21 รายการ สำหรับโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านกาลอดบ่วง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีี (ส่วนกลาง)