โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310533]

โครงการชลประทานอ่างทอง 
64097611587 
จ้างงานขุดลอกบึงยางต้นเดียว ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง