โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310536]

โครงการชลประทานอ่างทอง 
64097611642 
จ้างงานขุดลอกบึงหนองแขม ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง