โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310539]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 
64097709458 
ซื้อวัสดุก่อสร้างหลัก จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.แสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง