โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [310540]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 
64097709044 
ซื้อวัสดุก่อสร้างหลัก จำนวน 4 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.บางปอ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง